Mixerbord PA-system, Högtalare

BOSE L1 Compact

BOSE L1 Model 2 inkl. 1st B1 bas

BOSE L1 Model 2 inkl. Tonematch + 1 st B1 Bas Kampanj

BOSE L1 Model 2 inkl. Tonematch + 2 st B1 bas Kampanj

Bose L1S Modell 1S inkl. B1 Bas och ToneMatch Kampanj

Bose L1S Modell 1S inkl. B2 bas och ToneMatch Kampanj

Bose L1S Modell 1S inklusive B1 Bas

Bose L1S Modell 1S inklusive B2 bas

BOSE T1 Tonematch - kampanjpris vid köp av valfri BOSE L1!