MIDIkeyboards

Korg Nanokey 2 BK

Korg nanoKEY Studio

KORG NANOKEY2 BLUE/YELLOW - Leverans i November

KORG NANOKEY2 ORANGE/GREY - Leverans i November

Korg Nanokontrol 2 BK

Korg nanoKONTROL Studio

KORG NANOKONTROL2 BLUE/YELLOW - Leverans i November

KORG NANOKONTROL2 ORANGE/GREY - Leverans i November

Korg Nanopad 2 BK

KORG NANOPAD2 BLUE/YELLOW - Leverans i November

KORG NANOPAD2 ORANGE/GREY - Leverans i November