Synth/Analog/Vintage

Korg MS-20 FS BK - pris och releasedatum ej klart

Korg MS-20 FS BL - pris och releasedatum ej klart

Korg MS-20 FS GR - pris och releasedatum ej klart

Korg MS-20 FS WH - pris och releasedatum ej klart