Buchla 297e Infinite Phase Shifter

297 Infinite Phase Shifter ändrar fasen av en signal upp till 1800 grader, beroende på frekvens och antal stadier som valts. Den fasskiftade signalen kan kombineras med den ursprungliga för att skapa kamfilter. Notch-densitet och djup kan varieras exempelvis genom feedback (resonans). En inbyggd oscillator finns för modulation och kan användas för en klassisk phasereffekt.

Alla parametrar (fas, notchdjup, svepdjup, modulationsdjup, resonans) är spänningsstyrbara, med attenuatorer på vissa ingångar. En inbyggd envelopeföljare för möjlighet till dynamiska effekter.

297 klarar av "Barber Shop Pole"-fasning där fasförskjutningen kontinuerligt går i en riktning. Graden av förändring kan varieras upp till 2,5 oktav per sekund i endera riktningen och är spänningsstyrbar.

Observera att 297 inte är en e-seriemodul och dess inställningar sparas således inte internt och kan inte styras via presetmodulerna 225e och 206e.

Mer info hos Buchla

Liknande produkter till Buchla 297e Infinite Phase Shifter

Buchla 206e mixer / preset manager

Ring för pris

Buchla 223e Tactile Input Port

Ring för pris

Buchla 227e System Interface

Ring för pris

Buchla 267e Uncertainty Source / Dual Filter

Ring för pris