329:-

Cordial CFU 3 PP 6,3mm-6,3mm x 2

2 x tele 6,3mm / 2 x tele 6,3mm, 3m.

Liknande produkter till Cordial CFU 3 PP 6,3mm-6,3mm x 2

Cordial CFY 1,8 WMM 3,5mm-XLR Hane x2

Cordial CFU 1,5 MC RCA-XLR Hane

Cordial CFY 1,5 VPP stereo tele - 2x mono tele 1,5m

Cordial CFU 3 FC RCA-XLR Hona