Buchla 266e Source of Uncertainty

266e Source of uncertainty är indelad i 4 sektioner - varje del med en unika funktioner.

Tre olika sorters brus. Vitt brus är elektriskt jämt brus, men akustiskt balanserad mot den övre delen av spektrumet (+3 dB/oktav). Integrerat vitt brus har en låg spektral bias (-3 dB/oktav). Musikaliskt jämt brus har ett platt spektrum (konstant energi per oktav) och är en särskilt användbar källa för filtrering och bearbetning.

Fluktuerande slumpmässiga spänningar (Fluctuating Random Voltages), kontinuerligt variabla, med spänningsstyrning av bandbredd från .05 till 50 Hz möjliggör varierationer från knappt märkbara rörelser till snabba fluktuationer.

Kvantiserade slumpmässiga spänningar (Quantized Random Voltages) som triggas av pulser. Antal steg är spänningsstyrbara från två till tjugofyra, och fördelningen kan varieras både rumsligt och tidsmässigt.

Lagrade slumpmässiga spänningar (Stored Random Voltages) har tre parametrar som kan spänningsstyras. Graden varierar mängden slumpmässighet; kaos förändrar distributionen från bara lite osäker till totalt kaos; medan skew variera slumpmässigheten mot en extrem eller annan.

Med hjälp av 225e eller 206e presetmanager kan inställningarna för 266e lagras och hämtas.

Mer info hos Buchla

Liknande produkter till Buchla 266e Source of Uncertainty

Buchla Easel 208C + Command Module - Nu på lager!

Buchla Banana Cable 5” Violet - Tillfälligt slut

Ring för pris

Buchla Banana Cable 10” Orange - Tillfälligt slut

Ring för pris

Buchla Banana Cable 20” Green - Tillfälligt slut

Ring för pris